ProAgria Lappi

Vankkaa ja laajaa asiantuntemusta eri tarpeisiin.

-

ProAgria tarjoaa asiantuntijapalveluja ja osaamista maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan kilpailukyvyn kehittämiseen

ProAgria Lapin toiminnan tarkoituksena on edistää maaseudun elinvoimaisuutta. Maaseudun elinvoimaisuus muodostuu hyvin pitkälti siitä, että yritystoiminnan kautta taataan ihmisille mahdollisuus säädylliseen ansaintaan. Maatilat ovat maaseudun elinvoimaisuuden näkökulmasta yksiä keskeisimpiä yrityksiä.

Meidän yhtenä keskeisenä tehtävänä on tarjota maatiloille asiantuntijapalveluita liiketoiminnan kehittämiseen. Miten saada tuotettua enemmän vähemmällä ja pienemmin kustannuksin, se kai se meillä kaikilla on mielessä. Tämän lisäksi teemme töitä muiden toimialojen yrittäjien kanssa, että tarjoamme asiantuntijapalveluita vesistöjen omistajille.

Perinteisen tekemisen lisäksi ProAgrian yhtenä keskeisenä tehtävänä on luoda maaseudulla toimiville yrityksille liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. Kaikessa siinä mitä teemmekin, on tärkeä huomata, että me olemme vain työväline yrityksille niiden toiminnan kehittämiseksi.