Selvitys EU-rahoituksesta yritysten häiriötilanteisiin

-

Selvitys EU-rahoituksesta yritysten häiriötilanteisiin eli SEURA

SEURA -hankkeen tavoitteena on tunnistaa Euroopan komission toimeenpanemat PK-yrityksille suunnatut EU koronakriisin rahoitus- ja tukimallit, joista lappilaiset yritykset voisivat myös hyötyä.

Meidän on myös Lapissa yritettävä hyötyä EU erillisrahoituksesta koronakriisiin, jotka panostavat yritysten selviytymiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen.

SEURA -hanke tuottaa ohjeet ja mallinnuksen EU-kriisirahoituksen hyödyntämisestä lappilaisen PK-yritysten kriisistä selviytymisen ja sen jälkeisen kasvun tueksi.

Tavoitteen ja tuloksen saavuttamiseksi SEURA -hanke toteutetaan neljän rinnakkaisen toimenpidekokonaisuuden kautta:

  • Kansainvälisen kriisirahoituksen selvitys ja analysointi lappilaisen PK yrityksen tarpeista – tukea kasvuun ja muiden käytänteistä oppiminen

  • Lappilaisten pilottiyritysten kriisirahoitustarpeiden määritys - Case kohteena matkailu, elintarvikkeet, palvelut ja mahdollinen muu toimiala

  • Kansallisesta kriisirahoituksesta Kva/EU rahoitukseen, pilottiyritysten tarpeiden perusteella – synergiamahdollisuudet

  • Kv-rahoituksen mallinnus hyödyntämällä palvelumuotoilua – konseptoidaan uusi EU-rahoitustyökalupakki, jolla tuetaan kriisitilanteen hallintaa ja tukea uuteen kasvuun

Toteutusaika: 1.6.-31.12.2020

Tuen määrä: 39 798 €
 

Ota yhteyttä projektipäällikköön:

Johannes Vallivaara

Projektipäällikkö