Maaseudun yritysten kasvuhanke

-

Maaseudun yritysten kasvuhanke eli Maku

Maaseudun yritysten kasvuhanke (MaKu) tukee pienyrityksiä kasvuun ja kehittämiseen. Hankkeen toimilla autetaan yritysten kehittämistä, kasvua ja johtamista, ja mahdollistetaan pienyrittäjiä saavuttamaan parempaa toimeentuloa ja uusien työpaikkojen syntymistä maaseudulle sekä muutenkin Lappiin.

Tarvitsetko apua toimintasi kehittämiseen? Haluatko kuulla rahoitusvaihtoehdoista ja yrityksesi mahdollisuuksista uudistua ja saada uusia asiakkaita?

MaKu- hankkeella teemme ilmaisen tilannekartoituskäynnin yritykselle, ja yritys saa mahdollisuuksia verkostoitua muiden yrittäjien ja alan toimijoiden kanssa. Aktivointitilaisuuksia järjestämme yrittäjille, yritystoimintaa suunnitteleville ja verkostoille.

Hankkeen kohderyhmänä ovat lappilaiset yritykset, yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt sekä maatilat jotka suunnittelevat muun toiminnan käynnistämistä. Toimenpiteet koostuvat tilannekartoituksista yrittäjien kanssa ja niitä tukevista toimista. Toimintaa tukevat aktivointitilaisuudet yrittäjille, yritystoimintaa suunnitteleville ja verkostoille.

Toimenpiteitä hankkeen toteuttamiselle ovat:

1) Kartoitukset ja aktivointitilaisuudet, joissa tarjotaan maaseudun pienyrittäjille tietoa kasvun mahdollistajista ja neuvotaan kasvun menestyksekkääseen toteuttamiseen. Toimenpiteitä toteutetaan laajassa yhteistyössä maakunnan ja valtakunnallisten yrityspalvelu- ja kansainvälistymistoimijoiden kanssa. Hankeyhteistyötä tehdään maakunnassa käynnissä olevien kehittämishankkeiden kanssa

2) Sidosryhmäyhteistyö; yhteistyössä luodaan roolitusta eri toimijoiden välisestä työnjaosta maaseudun elinkeinotoiminnan tukemiseksi. Osallistutaan valtakunnallisiin tilaisuuksiin ja verkostotapaamisiin, joista saadaan eväitä lappilaisten mikro- ja pk-yritysten mahdollisuuksien esiintuontiin

3) Hallinto – hankkeen johtaminen ja taloushallinta, sekä ohjausryhmätyöskentely

Ota yhteyttä: