Lapin maatalouden skenaariosuunnitelma ei sotilaallisiin kriiseihin varautumisessa

-

Lapin maatalouden skenaariosuunnitelma ei-sotilaallisiin kriiseihin

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa Lapin alkutuotannon näkökulmasta riskejä ja niiden mahdollisia toteutumisia. Tällä varautumisella pyritään simuloimaan erilaisten siviiliajan riskien todennäköisyyksiä ja toimintamalleja.

Tällä hetkellä maakunnallisen varautumisen näkökulmasta on varauduttu ennen kaikkea sotilaallisten kriisien tai yksittäisten maatilojen varautumissuunnitelmilla, mutta nyt meneillään olevan laajan epidemian aiheuttamien riskien kartoitusta esim. eläinsuojelullisesta tai alkutuottajan näkökulmasta ei ole tehty.

Tällä suunnittelulla varaudutaan siihen, että alkutuotantoon kohdistuu häiriötilanteita joko alkutuottajaan kohdistuvia tai muutoin toimintaan vaikuttavia, ja simulaation kautta löydetään toimintamalleja sekä alkutuotannon toimintojen jatkuvuuden turvaamiseksi, että eläinsuojelullisten asioiden toteutumiseksi.

Hankkeella luodaan myös suunnitelma siihen, millä tavalla alkutuotanto voi varautua tilallisen sairastumiseen kuolemaan ja sen aiheuttamaan kriisiin niin tilalla kuin siihen liittyvissä tekijöissä, kuten lomitusjärjestelmässä. 

Hankkeen tavoitteena on kerätä yhteen erilaista tietoa ja toimijoita toiminnallisten yhteistyöverkostojen synnyttämiseksi, sekä tapa, jolla toimijoiden välisen vuoropuhelun kautta heikoista signaaleista voidaan kerätä näkyvämpää dataa. 
Hankkeen toimenpiteenä on selvittää eri viranomaisten vastuut Lapin maakunnassa, luoda malli häiriötilannekorteista eri toimijoille ja kehittää mallia maakunnallisesta verkostosta, joka toimii ei-sotilaallisen kriisin ajan toimintavarmuuden turvaamiseksi alkutuotannossa.

On tärkeää, että malli tehdään maakunnalliset näkökohdat ja erityispiirteet huomioon ottaen, sillä Lappi on laaja maakunta, välimatkat pitkät ja työvoiman saatavuus on etenkin kriisitilanteissa erittäin vaikeaa vähäisen väestöpohjan vuoksi. 

Ota yhteyttä: