Hyvä maatila

-

Hyvä maatila 2019-2021

Lapin maatilayrittäjien määrä aktiivitilojen osalta on ollut laskusuunnassa jo hyvin pitkään. Useissa tutkimuksissa on tullut esille, että hyvin usein maatilayrittäjyys lopetetaan, vaikka tilalla on resursseja ja yrittäjällä on työikää runsaasti jäljellä. Sukupolven vaihdoksia ei tehdä niin paljoa kuin olisi tarpeellista. Monilla eri tahoilla on pohdittu keinoja maatilayrittäjyyden houkuttelevuuden lisäämiseksi ja niiden tekijöiden löytämiseksi, jotka ovat esteenä yrittämisen jatkumiseen.

Luke, ProAgria ja Suomen metsäkeskus tekevät yhdessä Hyvä maatila -hanketta, jossa haetaan syitä maatilayrittäjyyden ajankohtaisille ongelmille ja rakennetaan ”Hyvä maatila” -mittari näiden ongelmien löytämiseksi. Rahoituksen hankkeeseen myönsi Lapin ELY-keskus Manner-Suomen maaseutuohjelmasta. 

Ensi alkuun hankkeessa lähestyttiin Lapin aktiivitiloja kyselytutkimuksella, jolla selvitettiin, mitä aktiivitiloille kuuluu ja missä menee hyvin ja missä huonosti. Kyselytutkimuksen tuloksia hyödynnetään mittariston keskeisten kysymysten laadinnassa. Mittariston luonnoksen odotetaan valmistuvan toukokuussa 2021 ja mittariston luonnosta hanke pääsee testaamaan kesällä 2021. 

Testaaminen tapahtuu valikoiduilla maatiloilla. Testauksen jälkeen asiantuntijat kokoontuvat pohtimaan testipalautetta ja tarvittaessa tehdään maatilamittariin muokkauksia. Mikäli tarvetta tulee, voidaan tehdä myös lisäanalyysejä. 

Hyvä maatila -mittaristo tulee toimimaan maatilayrittäjien ja neuvontaorganisaatioiden työkaluna maatilan toiminnan mittauksessa. Mikäli mittarin avulla löydetään tilalta toiminto, jossa havaitaan ongelmia, voidaan kyseiseen asiaan kohdentaa erityisasiantuntemusta. Hyvä maatila -mittaria voidaan hyödyntää konkreettisena materiaalina myös toimialan koulutuksessa.

Mittarin rakentamisessa tehdystä tutkimuksesta ja sen tuloksista laaditaan tutkimusraportti Luken raporttisarjassa. Julkaisun rakentaminen käynnistyy elokuussa 2021 ja valmistuu ennen vuoden loppua. Julkaisu tulee sähköiseen jakeluun kaikkien halukkaiden luettavaksi.

Hankkeen etenemisestä tiedotetaan aktiivisesti maatilayrittäjiä, rahoittajia ja myös tiedotusvälineitä. Hankkeen loppuvaiheessa järjestetään erillinen tilaisuus, jossa hankkeen tulokset julkistetaan.

Hankkeessa mukana ovat ProAgria Lappi, Metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus.

Ota yhteyttä: