Hyvä maatila

-

Hyvä maatila 2019-2021

Hyvä maatila -hankkeen tehtävänä on löytää tilan toiminnan prosesseista ne tekijät, joissa tulee onnistua kyetäkseen toimimaan kannattavasti.

Näistä tekijöistä muodostuu mittaristo ja portaikko, joita voidaan käyttää arvioitaessa maatilojen johtamista ja kannattavuutta. Lisäksi tulee tunnistaa ne tekijät, joihin toiminnan prosesseissa maatilalla on syytä puuttua tilan kannattavuuden varmistamiseksi.

Hyvä maatila -hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Hankkeessa mukana ovat ProAgria Lappi, Metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus.

Ota yhteyttä: