Tuotosseuranta

-

Tuotosseurannasta tietoa maitotilan johtamiseen

Tuotosseuranta muodostuu tilalla kerättävästä maidontuotantotiedosta, niistä lasketuista tuloksista sekä tiedon analysoinnista. Tämä antaa maitotilan johtamiseen arvokasta tietoa oman tilan tuloksista ja mahdollistaa vertailun oman alueen tai koko maan tietoihin. Tuotosseurannan avulla lypsykarjan tuotostiedot ovat vertailukelpoisia, ajantasaisia ja luotettavia.  

Säännöllisesti otettavat tuotosseurantanäytteet helpottavat lehmien utareterveyden hallintaa ja hoitojen vaikuttavuuden arviointia. Maitomääriä sekä maidon pitoisuustietoja käytetään eläinvalinnassa ja jalostusarvostelussa. Eläinvalinnalla voidaan vaikuttaa karjan tuotokseen sekä pitoisuuksiin ja siten maidon hintaan ja maitotuloon.

Tuotosseurannan tuloksista saatavat työlistat helpottavat muun muassa seuraavien päiväkohtaisten töiden suunnittelemista ja tekemistä. Siemennykset, tiineystarkastukset, poikimiset, umpeenpanot, tunnutukset ja kiimantarkkailun aloitukset tulevat helposti tarkasteltaviksi.

ProAgrian asiantuntijoiden kanssa yrittäjä määrittää tärkeimmät kehitystoimet tilan kannattavuuden parantamiseksi.

Ota yhteyttä meihin:

Armi Uljua

Maitotila-asiantuntija

Kati Riipi

Maitotila-asiantuntija

Enni Ylitalo

Maitotila-asiantuntija

Heta Ylijääskö

Maitotila-asiantuntija

Tuula Puikko

Maitotila-asiantuntija

Hanna Heikkilä

Maitotila-asiantuntija

Kaisu Risto

Tuotosseurannan vastaava

Tuotosseurannan historiaa

Suomalaisen tuotosseurannan juuret ovat yli 120 vuotta vanhat. Ensimmäinen tarkastusyhdistys perustettiin Urjalassa vuonna 1898. 

Suomi oli viides maa maailmassa, jossa tuotosseuranta, silloinen karjantarkkailu, aloitettiin. Jo aiemmin oli ymmärretty, että karjasta saatava maito ja liha riippuivat ruokinnasta ja hoidosta sekä oikeiden eläinten valitsemisesta karjan uudistukseen. 

Tuotosseurannan järjestelmällisen tiedonkeruun avulla työ helpottui ja kehittäminen tiloilla nopeutui.  Monilla on muistoja tarkkailukarjakoista, jotka asuivat taloissa kiertäessään koelypsyillä ja tekemässä analyysejä. Moni muistaa varmasti lapsena istuneensa sentrifugin päällä, kun tarkkailukarjakko oli talossa. 

Näistä ajoista on tultu paljon eteenpäin. Lehmät lypsävät kymmenkertaisesti sadan vuoden takaiseen aikaan nähden ja tieto on tallennettu tuotosseurannan rekisteriin, josta tuotosseurannan jäsen voi katsoa tuloksiaan ProAgrian verkkopalveluiden tai Minun Maatilani kautta. Raportit saa halutessaan kotiin myös paperiversioina.