Kannattavuuskirjanpito

-

Kannattavuuskirjanpito - yrittäjän työkalu talouden seurantaan ja kehittämiseen

Kannattavuuskirjanpito on Suomen maatalousyritysten kattava talouskehityksen seurantajärjestelmä, jossa mukana olevilta maatiloilta kerätään vuosittain tiedot tuotannosta ja taloudesta. Siihen kuuluminen on yrittäjille ilmaista.

Aineiston keruusta ja tallentamisesta vastaavat ProAgrian ja Kauppapuutarhaliiton asiantuntijat. Luonnonvarakeskus vastaa tietojärjestelmästä ja laskentamenetelmistä sekä tulosten julkaisemisesta.

Mitä kannattavuuskirjanpidosta saa?

Kannattavuuskirjanpitotilan yrittäjä saa ilmaiseksi laskelmia ja raportteja tilansa talouden seurantaan ja kehittämiseen.

Kullekin yritykselle tuotetaan vuosittain tilinpäätösraportti, joka sisältää tilan talouden tulos ja taselaskelmat, tuotto- ja kustannuserittelyt sekä maksuvalmiuslaskelman. Näiden perusteella on laskettu kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta kuvaavat tunnusluvut.

Jokaiselle kirjanpitotilalle lähetetään vuosittain vertailuraportti. Vertailuraportti sisältää yrityksen edeltävän ja tarkasteluvuoden tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut. Vertailua varten raportissa on saman tuotantosuunnan samankokoisten kirjanpitotilojen keskiarvotiedot sekä näistä tiloista muodostettujenhyvän ja heikon kannattavuusryhmän tulokset.

Kannattavuuskirjanpitoaineisto sisältää rahatulot ja -menot, viljely- ja kotieläintiedot, tuotantomäärät, varastot, omaisuustiedot sekä työtuntimäärät. Tiedot tallennetaan maataloutta, puutarhataloutta, metsätaloutta, porotaloutta, mehiläistaloutta ja maatilojen muuta yritystoimintaa koskien. 

Kannattavuuskirjanpitoaineistoa hyödynnetään maa-, puutarha- ja porotalouden tutkimuksessa Luonnovarakeskuksessa ja muissa tutkimusorganisaatioissa. Luke tuottaa aineistosta erilaisia ennuste- ja simulointitarkasteluja ja raportteja maataloushallinnolle. Hallinto käyttää näitä esimerkiksi tukijärjestelmien kehittämiseen ja erilaisiin EU-neuvotteluihin.

Kannattavuuskirjanpitoon liittyminen kannattaa!

Yrittäjä saa ilmaiseksi perusteelliset ja monipuoliset tulos-, vertailu- ja ennusteraportit oman tilansa menestymisestä. Tämä kaikki auttaa johtamaan tilaa mahdollisimman hyvin.

Yrittäjä saa neuvontajärjestön asiantuntijalta tukea ja neuvoja oman tilan taloutta koskeviin pohdintoihin ja päätöksiin. Samalla yrittäjä tulee seuranneeksi tilansa taloutta tavallista tarkemmin.

Kannattavuuskirjanpitoon haetaan jatkuvasti uusia yrityksiä, jotta aineisto saadaan mahdollisimman kattavaksi. Aineistoa on kerätty Suomessa vuodesta 1912 lähtien.

Ota yhteyttä:

Kaisu Risto

ProAgria Lapin kannattavuuskirjanpidon vastaava

Tutustu Taloustohtoriin

Kannattavuuskirjanpidon analyysi- ja vertailupalveluita on tarjolla lisää Luken Taloustohtori-verkkopalvelussa. Sivustolle pääsee tunnuksilla, jotka saa kannattavuuskirjanpitoon liittyneet.

Palvelusta on haettavissa satoja tulosraportteja, joissa oma tila on yhdessä sarakkeessa ja vertailua varten viereisissä sarakkeissa haluttujen tilaryhmien keskiarvotulokset.

Sivustolle:

www.luke.fi/taloustohtori

Kokeile ProAikaa

ProAika työajanseurannalla kirjaat tilan työajat mobiilisti. Voit kirjata työaikaa erilaisille työtehtäville ja tehtyjä työ­tehtäviä ja -aikoja voit tarkastella Minun Maatilassani.