-

Tilaa kasvustokäynti nurmillesi syyskesälle!

0 kommenttia

Onko kasvustokäynti jo tuttu palvelumme? Nyt on hyvä aika mennä pellonpinnan alle ProAgria Lapin nurmiasiantuntijan tekemällä kasvustokäynnillä, ennen kuin maa jäätyy.

Kasvustokäynti on käytännön apu kiireisille maatiloille, joilla nurmikasvustoja ei useinkaan tule itse havainnoitua kasvukauden aikana yhtä tarkasti kuin valmista rehua. Tällä voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia.

Kasvustokäynnillä pystytään vaikuttamaan maan kasvukuntoon ja sen parantamiseen viljelyteknisin keinoin. Jos satotason määrittäminen on epämääräistä, vaikeutuvat säilörehun tuotantokustannusten laskenta tai keinojen etsintä kustannusten alentamiseen. 

Mitä kasvustokäynnillä tehdään?

Nurmiasiantuntijan tekemällä kasvustokäynnillä kierretään tilan oleelliset pellot ja etsitään yhdessä ratkaisuja mietityttäviin kysymyksiin. Mielessä peltokierroksella pidetään tulevan rehun laadulliset ja määrälliset tavoitteet.

Kasvustokäynnillä tehtäviä peltohavaintoja peilataan muun muassa viljavuusanalyysien, edellisten rehujen analyysien sekä aiempien satokirjausten tuloksiin. Toimenpide-ehdotusten pohdinta on käytännönläheistä, sillä kaikki näkökulmat perustuvat paikan päällä tehtyihin tuoreisiin havaintoihin ja keskustelut pellon kunnosta käydään paikan päällä.

Kasvustokäynnillä käydään läpi sopivat kasvilajivalinnat tilan tavoitteisiin ja niiden merkitys hiilensidontaan. Viljelijä voi itse määritellä, mitä tarpeita hänen pelloillaan on.

Kasvustokäynnit jatkuvat elokuussa ja niitä voidaan tehdä lumen tuloon saakka! 

Varaa kasvustokäynti nurmillesi: 

Armi Uljua p. 0400 484 305
Kaisu Risto p. 040 526 9868