-

ProAgria Lapin vuosikokouksen kuulumisia

0 kommenttia

Koko Lapin alueella toimiva asiantuntijaorganisaatio ProAgria Lappi ry piti kesäkuun alussa sääntömääräisen vuosikokouksen ja vahvisti vuoden 2020 positiivisen tilinpäätöksen. ProAgria Lapin hanketyö oli myös vuoden 2020 aikana merkittävässä roolissa ja yhdistyksellä oli useita omia hankkeita, joiden avulla on pystytty tukemaan ja kasvattamaan maaseudun elinvoimaa ja siellä tapahtuvia toimintoja. Vahvana verkostotoimijana ProAgria Lappi on ollut aktiivinen myös sidosryhmien hankkeiden toteuttamisessa.

Tulevina vuosina ProAgria Lappi ajaa edelleenkin maaseudulla toimivien yritysten asioita. ProAgria Lappi panostaa neuvontamenetelmien kehittämiseen ja luo edellytyksiä biotalouteen ja ruokaketjuun perustuvan liiketoiminnan kilpailukyvylle ja kasvulle. Tärkeää on elinkeinojen kokonaisvaltainen kehittämistoiminta, jotta yrittäminen olisi taloudellisesti kannattavaa.

ProAgria Lapin alaisuudessa toimii Lapin kalatalouskeskus, jolla on merkittävä rooli vesistöihin ja kalastoihin liittyvässä neuvontatyössä. Vuonna 2020 ProAgria Lapin palveluksessa oli 23 henkilöä.

Yhdistyksen hallinto

Vuosikokous päätti muutoksista yhdistyksen hallinnossa. Hallituksen työtä tukeneet tuotanto- talous- ja kalatalousvaliokunta päätettiin lakkauttaa ja mennä yhden valiokunnan, työvaliokunnan, malliin. Tällä muutoksella lähdetään jäntevöittämään ja tehostamaan toimijoiden välistä yhteistyötä maakunnallisesti.

Yhdistyksen hallituksessa tapahtuu myös muutos, sillä puheenjohtajana vuodesta 2017 saakka toiminut Arto Harju-Autti menehtyi hiljattain vaikean sairauden murtamana. Tämän suru-uutisen vuoksi ProAgria Lapilla on edessä uuden puheenjohtajan valinta. Hallituksen puheenjohtajan lisäksi ylimääräisessä vuosikokouksessa täydennetään hallitusta yhdellä jäsenellä, kun pitkäaikainen hallituksen jäsen Kosti Hietala luopui hallituspaikastaan.