-

Onko kasvinsuojeluruiskun testaaminen edessä?

0 kommenttia

Jos leima on vanhentunut tai vanhentumassa, ota yhteyttä Erkki Juntuseen.

ProAgria Lapin asiantuntija Erkki Juntunen on Tukesin valtuuttama kasvinsuojeluruiskujen testaaja. Hän tekee testauksia tämän kesän aikana yhteydenottojen mukaan.

Tälle kasvukaudelle on testattava vuonna 2016 tai aikaisemmin testaut kasvinsuojeluruiskut, muistuttaa Erkki Juntunen. Lisäksi on huomioitava, että vuodesta 2021 lähtien ruiskut pitää testauttaa kolmen vuoden välein.

"Tukesin ohjeiden mukaan ruisku on testautettava vuoden 2021 alusta lähtien viimeistään kolmen vuoden päästä edellisestä testauksesta. Eli jos ruisku on testattu 1.1.2021, on testaus voimassa kolme vuotta, jolloin seuraava testaus tulee tehdä viimeistään 1.1.2024".  

Aiemmin uusi leima piti hankki viiden vuoden välein. 

"Testaus on voimassa siihen päivämäärään saakka kuin edellinen testaus. Joskus voimassaolo on ymmärretty, että se lasketaan kasvukausittain, mutta niin se ei ole", Juntunen muistuttaa.

Merkiksi hyväksytystä testauksesta ruiskuun kiinnitetään hyväksymistarra. Tarraan merkitään Tukesin testaajalle antama tunnus, testauspäivämäärä ja testauksen voimassaoloaika.

 Ruiskun omistajan tai käyttäjän tehtävänä on huolehtia, että ruisku tuodaan testaukseen hyvin puhdistettuna.

Testauksen tavoitteena on, että kasvinsuojeluaineiden levittäminen on mahdollisimman turvallista sekä ruiskun käyttäjälle että ympäristölle. Testausvaatimus perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi.

Ota yhteyttä:

Yhteydenotot Erkille mielellään sähköpostitse:

erkki.juntunen@proagria.fi

p. 040 836 7644