-

Luomutuotantoehtoihin tuli muutoksia vuoden 2022 alussa

0 kommenttia

Tänä vuonna tulee muutoksia luomutuotantoehtoihin. Muutokset koskevat muun muassa lisäysaineistoja, siirtymävaiheen lyhennystä ja kuonakalkkien käyttöä.

Ensimmäisen vuoden siirtymävaiheen eli SV1-lohkolta vuonna 2022 puitava viljan siemen ei ole ehtojen muuttumisen jälkeen luomusiementä, eikä sitä voi käyttää 2023 kylvöissä ilman yleistä tai Elystä haettua lupaa.

Toisen vuoden siirtymävaiheen eli SV2-lohkolta vuonna 2022 puitava viljan siemen on siirtymävaihesiementä ja sitä voidaan käyttää 2023 kylvöissä ilman erillistä lupaa.

Muutos ei koske vuonna 2021 SV-lohkoilta puitua viljaa, vaan sitä voi käyttää siemeneksi kylvöihin vuonna 2022.

Luomutuotantoehdoissa vuodesta 2022 lähtien lohkolle siirtymävaiheen lyhennystä haettaessa tehdään lohkolle aina fyysinen tarkastus ennen hyväksyntää.

Lannoitus- ja kalkitusaineissa tulee muutosta siten, että kuonakalkit eivät enää ole sallittuja luomussa, sillä poikkeusaika käyttää niitä päättyy. Ennen vuotta 2022 hankitut ja levitettäväksi suunnitellut varastot voi kuitenkin käyttää loppuun ja Ely-keskus tekee tapauskohtaiset tulkinnat.

Ota yhteyttä luomutuotannosta:

Armi Uljua, p. 0400 484 305