-

Ruokaviraston nautarekisteri kytkeytyy monen tiedon siirtymiseen

0 kommenttia

Ruokaviraston uusi nautarekisteri otetaan käyttöön huhtikuussa. Sitä ennen tilojen on tehtävä Mtechille valtuutus nautarekisterin ilmoitusten tekemisen ja selaamiseen.

Valtuutuksen tekeminen koskee tiloja, jotka

  • kuuluvat tuotosseurantaan

  • käyttävät keinosiemennystä tai alkionsiirtoja

  • kuuluvat Faban terveys- tai lihakarjan tarkkailuun

  • käyttävät jotain Minun Maatilani –sovellusta tai jotain muuta Mtechin, Faban, ProAgrian ohjelmaa tai palvelua, joka liittyy nautoihin (esimerkiksi eläinmääriin)

  • aikovat joskus käyttää jotain yllä olevista

  • myyvät tai kasvattavat joskus eläimiä tiloille, jotka käyttävät edellä mainittuja palveluja

Ruokaviraston nautarekisterin valtuutusten tekemättä jättäminen aiheuttaa ongelmia monen eri palvelun toimimiseen tuotosseurantatiloilla, mutta myös lihakarjatiloilla.

Ilman valtuutusta esimerkiksi tilan tietojen ilmoittaminen katkeaa Minun Maatilani kautta kaikkiin ProAgrian palveluihin, joissa käytetään eläintietoa (syntymät, poistot, koelypsyt, umpeenpanot, maitomäärät, roboteilta tulevat tiedonsiirrot).

Ilman valtuutusta tulokset, tunnusluvut, verkkopalvelun raportit ja KPI-mittarit ovat virheellisiä. Muun muassa tuottoennustetta ei voida laskea. Ruokinnan suunnittelu ja ohjaus vaikeutuvat, kun käytettävissä ei ole oikeita eläinmääriä. Ylipäätään tuotosseurantaan kuuluminen ja kirjanpitotilana toimiminen eivät ole mahdollisia ilman valtuutusta.

Kun valtuutus on annettu Suomi.fi -sivuston kautta Mtechille, voi eläintenpitäjä päättää, ilmoittaako tapahtumat neuvonnan vai Ruokaviraston nautarekisterin puolelle. Tieto siirtyy automaattisesti rekisteristä toiseen, kun valtuutus on voimassa.  

ProAgria Lapin asiantuntijat käyvät asiakkaittensa kanssa läpi Ruokaviraston uuden nautarekisterin valtuutuksia. Voit myös ottaa meihin yhteyttä valtuutusta koskevissa kysymyksissä.