-

ProAgria Lapin toiminta päättyy - vuosikokouksessa ei löytynyt puheenjohtajaa eikä hallitusta

0 kommenttia

ProAgria Lappi ry            

TIEDOTE 16.6.2022

ProAgria Lappi ry:n varsinainen vuosikokous pidettiin Rovaniemellä torstaina 16. kesäkuuta 2022. Kokouksen asialistalla tärkeimpänä asiana oli valita yhdistykselle puheenjohtaja ja vähintään kolmihenkinen hallitus.

ProAgria Lappi ry:llä ei ole ollut varsinaista hallituksen puheenjohtajaa toukokuun 2021 jälkeen. Siitä saakka on ProAgria Lappi ry joutunut toimimaan hallituksen varapuheenjohtajan johdolla aina maaliskuun ylimääräiseen vuosikokoukseen asti, jolloin koko hallitus erosi tehtävistään.

Ylimääräisessä vuosikokouksessa 18.3.2022 yhdistyksen hallitukselle ei löytynyt puheenjohtajaa, mistä oli seurauksena yhdistyksen purkautumismenettelyn käynnistyminen.

Vuosikokouksen päätös

Yhdistyslain mukaan hallituksella on oltava puheenjohtaja. Koska puheenjohtajaa ei 16.6.2022 pidetyssä varsinaisessa vuosikokouksessakaan löytynyt, joutui vuosikokous toteamaan, että yhdistys on katsottava purkautuneeksi hallinnon puuttumisen vuoksi.

Yhdistyslain 35 § mukaan yhdistyksellä tulee olla hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen jäsenten on edustettava keskeisempiä neuvonta-aloja ProAgria Lapin alueella. Hallituksessa tulee olla edustettuna molempia sukupuolia.

Yhdistyksen hallituksella on oltava puheenjohtaja ja koska sellaista ei tässäkään kokouksessa löytynyt, todettiin, että hallitustakaan ei voida valita.
ProAgria Lappi tulee tiedottamaan asiakkaitaan siitä, millä tavalla palvelut järjestetään jatkossa.


Lisätiedot:

ProAgria Lapin toimitusjohtaja Ulla-Maija Uusitalo, p. 041 730 0405