Hae sivustolta:

Maatilan johtaminen, kehittäminen

Menestyviä maatilayrityksiä yhdistää kyky hallita yrittämiseen liittyvää kokonaisuutta.

Oleellista on, että yrittäjä sisäistää toiminnan ja talouden välisen yhteyden, ja että tämä näkyy yrityksessä oikeiden asioiden oikein tekemisenä. Tämän tyyppiselle yritykselle on luonteenomaista hyvä kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus.

Ajoittain taloudelliset tunnukset voivat toki heilahdella huomattavastikin, joko yrityksen omissa toiminnoissa (mittava investointi) tai toimintaympäristössä (tuottajahinta, ostopanokset, tukipolitiikka,..) tapahtuvien muutosten myötä.  Yleinen näkemys on, että toimintaympäristön muutosherkkyys on kasvussa. Tämä asettaa entistä kovemmat vaatimukset maatilayrittäjän liiketoiminnallisille/-johdollisille valmiuksille.  Yrittäjän selvä näkemys (visio, strategia) yrityksensä tilasta suhteessa toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, mahdollistaa tarvittaessa nopeankin reagoinnin ( laajentaminen, tuotannon sopeuttaminen, …) maatilayrityksen kehittämisessä.

Taloudellisten mittareiden valossa menestyviä yrittäjiä yhdistävät usein myös kestävin työhyvinvoinnillisin perustein valitut työskentelytavat, - ympäristöt, oikein mitoitetut konekannat ja  työketjut.

Lappilaisten maatilayrittäjien ammatillinen osaaminen on korkeaa tasoa. Tämä on menestymisen perusedellytys, ei kuitenkaan menestyksen tae. ProAgria Lapissa nähdään, että tulevaisuuden menestyjät löytyvät maatilayrittäjistä, jotka osaavat myös johtaa/ kehittää yritystään kokonaisuutena.  Olemmekin mm. hanketoiminnassamme  asettaneet pääpainon maatilan johtamiseen, liiketoiminnalliseen osaamiseen.


Aiheeseen liittyviä linkkejä
Lisätietoja

 

Pekka Kummala, talousasiantuntija

puh. 0400 260 103

 

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi